PRIVACY POLICY


Deze website is eigendom van Novecanto vzw*gehost bij One.com. Als koor bestaan wij bij de gratie van ons publiek, onze leden en sponsers. Wij doen er dan ook alles aan om eenieders rechten en privacy te vrijwaren en te beschermen. Hierbij houdt Novecanto zich aan de General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novecanto of rechthoudende derden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Novecanto levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Novecanto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Novecanto verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en aanbod en content te kunnen communiceren. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Uw gegevens zijn enkel door een beperkt aantal medewerkers consulteerbaar die er allen toe gebonden zijn de vertrouwelijkheid van die informatie te vrijwaren.


Novecanto VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS OP VOLGENDE MANIEREN:


1. Het gebruik van cookies

Tijdens een eerste bezoek  aan de site krijgt u een popup menu te zien van onze host One.com & partner Google, waar u uw keuze kunt aanvinken  vervolgens kunnen vlgens u keuze cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden . Cookies enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Door de cookies werkt de webshop voor tickets, wordt uw bestelling in het winkelmandje bijgehouden en herkent de computer u als klant bij een volgende bestelling.
Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u ook toe het gebruik van cookies te verhinderen, u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Weet wel dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken als u de cookies uitschakelt.
Novecanto kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren.


2. Registratie via ticketaankoop

Bij aankoop van een ticket worden een aantal persoonsgebonden gegevens geregistreerd en bijgehouden in de CRM van het ticketsysteem. Uw mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele event-gerelateerde informatie. Wenst u gerichte promotionele mails, nieuwsbrieven van Novecanto te ontvangen, dan kan u tijdens uw ticketaankoop uw expliciete toestemming hiervoor geven. Twee jaar na uw inschrijving contacteren we u met het verzoek je inschrijving(en) te herbevestigen.

3. Registratie door uw expliciete toestemming

Via de website en via info@novecanto.be kan u zich inschrijven om gerichte  mails of nieuwsbrieven van Novecanto’s jaarlijkse concerten te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.


4. Publieksbeelden

Tijdens sommige van onze activiteiten is een fotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of via social media. Dit gaat vooral om beelden van de uitvoerders en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde servers van Novecanto.
Sommige activiteiten worden gefilmd. Deze beelden worden achteraf gemonteerd tot promotiefilmpjes. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website, op Facebook, via een nieuwsbrief. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gericht wordt op gezichten.

Indien u beelden van zichzelf wil laten verwijderen, kunt u ons contacteren via info@novecanto.be of gsm: 0474 06 10 03


Novecanto VERWERKT PERSOONSGEGEVENS MET ALS DOEL:


1. Gebruik van onze diensten 


Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketing- en websiteproviders* of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:

  • het afleveren van de tickets
  • toegangscontrole
  • bepaling van tarieven
  • servicemailing voor en/of na uw bezoek
  • contactname in geval van programmawijziging of annulering


2. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)


Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

3. Marketing (wettelijk: toestemming)

  • Gerichte promotionele e-mails en/of nieuwsbrieven: U kan zich via de website makkelijk inschrijven op onze nieuwsbrief of om gerichte nieuwsbrieven van ons jaarlijks concert te ontvangen..
  • Deze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp*. Uitschrijven kan telkens via een link onderaan deze mails of nieuwsbrieven, of via een mail naar info@novecanto.be.


DERDEN
In geval van coproductie van voorstellingen kan Novecanto occasioneel persoonsgegevens delen met één van zijn partners, teneinde zijn diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een activiteit.

De ticketverkoop van Novecanto loopt via het Ticketservice platform Eventix* De organisatie houdt zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR.

*Hun voorwaarden kan je inzien bij de aankoop van je tickets


Het Ticketservice platform Eventix heeft inzage in de klantgegevens die bij aankoop van een ticket geregistreerd worden. Zij gebruiken deze klantgegevens enkel voor noodzakelijke dienstverlening. Uw gegevens zijn enkel door een beperkt aantal medewerkers consulteerbaar die er allen toe gebonden zijn de vertrouwelijkheid van die informatie te vrijwaren.


UW RECHTEN ALS BETROKKENE


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Uw inschrijving voor nieuwsbrieven is steeds aan te passen. U hebt ook de mogelijkheid om nooit meer gecontacteerd te worden. Dat kan u ook laten weten via info@novecanto.be. Weet wel dat u in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan.
In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en orderhistoriek uit onze systemen.


VRAGEN EN FEEDBACK


We controleren geregeld of we aan deze privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@novecanto.be of Gsm: 0474 06 10 03
Bij bezwaren heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-commissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

*Contactgegevens van de eigenaar van deze site:


Novecanto vzw

Sint-Baafskouterstraat 44 9040 Gent

E-mail: info@novecanto.be   of   Gsm: 0474 06 10 03